לפני ואחרי

פרויקט שיפוץ ארגז רוח בצהלה תל אביב.

לפני שיפוץ ארגז רוח

אחרי שיפוץ ארגז רוח

לפני שיפוץ ארגז רוח

אחרי שיפוץ ארגז רוח

פרויקט שיפוץ ארגז רוח במושב בני ראם.

לפני שיפוץ ארגז רוח

אחרי שיפוץ ארגז רוח

לפני שיפוץ ארגז רוח

אחרי שיפוץ ארגז רוח