לקוחות

סמל הארגון

תאור העבודה

משרד הביטחון – פירוק גגות אסבסט ופינוי

עיריית רמת גן – פירוק ופינוי גגות אסבסט

מועצה אזורית עמק חפר – פינוי סככות אסבסט

בוני התיכון – בניית גגות בפרויקטים שונים

שיכון ובינוי – גגות רעפים ועבודות אלומיניום

א.דורי – בניית גגות רעפים

אפריקה ישראל – בניית גגות בפרויקט וילות