איסוף מי גשמים

ממרזביםים בכמות ובאיכות מספקת היא בעיה אמיתית בעולמנו. משבר המים בישראל צפוי להחמיר עם גדילת האוכלוסייה זאת למרות מתקני התפלת המים שמקימה מדינה ישראל. שימוש לצרכים ביתיים / מוסדיים במי גשם שכיום מנוקזים לביוב, עשוי לתת מענה מסוים לבעיית המים ולתוספת של מיליוני מטרים מעוקבים למשק המים בישראל. איסוף מי הגשמים האיכותיים וניצולם במקום מי מקורות, מיושמת כבר היום על ידי מאות מערכות מיחזור מי גשם ברחבי הארץ בבתים פרטיים ובמוסדות חינוך שונים. שימוש במי גשם עשויי לחסוך מים רבים למדינת ישראל, ואף לחסוך כסף רב לבעלי מערכות מיחזור מי גשם.

שימוש במי גשם בעזרת מערכת ביתית לאיסוף מי גשמים מביאה לחסכון של כשליש מהצריכה השנתית הביתית. הרכבת המערכת לאיסוף מי נגר בבית חדש אינה מייקרת את הבנייה פרט לעלות הציוד הנלווה: משאבה, מאגר המים, ומספר אביזרים נוספים. בבית חדש קל יותר לנתב את מי הגשם לחלק מהברזים לפי בחירת הדיירים, (למשל, רק לאסלות ולכביסה), בבתים שבנויים כבר משתמשים במים מהמערכת להשקיה.

בישראל למרות שיש רק כ-50 עד 80 ימים גשומים בשנה ניתן לאסוף במשך החורף 500 ליטר ומעלה מכל מ"ר של גג במרכז או בצפון הארץ. גג של בית צמוד קרקע ממוצע עשוי להניב 100– 50 מ"ק הנאספים בחודשי החורף. שימוש במי גשם כ- 4 חודשים בשנה, עשוי לחסוך עד 1000 ₪ בהוצאות המים של בית פרטי, ובנוסף מאריך את חיי הצנרת ובעיקר את חיי הקולטים והבוילר.

מערכת איסוף ואגירת מי הגשם ביתית היא בעלת מאגר קטן, 5 – 4 מ"ק, המספק כ 10- 7 ימי צריכה ומתרוקן בצריכה שוטפת ומתמלא במי גשמים עשרות פעמים במשך החורף. יתרונותיו של מאגר קטן, של מספר מיכלים, הוא במחיר הזול יחסית ובגודלו שמאפשר הסתרה קלה בגינה. אם וכאשר מתרוקן המאגר, המעבר למי רשת הוא אוטומטי. איכות מי הגשמים תלוי בשיקוע המרחפים ובזמן אחסנת המים.

ניצול מרבי של מי הגשמים מתקבל כאשר נעשה שימוש במים לכל צרכי הבית, ובכך ניצולת מהירה של מי הגשמים וריקון המאגר לקראת הגשם הבא. מתוך כלל מי הגשם הנאספים מומלץ לסנן כ-2000 ליטר מים לשתיה אותם ניתן לאחסן במשך חודשים רבים ללא הוספת כלור (מומלץ לבדוק מדי פעם את מי השתייה). כך תיהנו משתיית מי גשם מסוננים במשך השנה כולה ובשל עלותם הגבוהה של מי שתייה יקרים זהו חיסכון כספי מרשים.