פירוק גגות אסבסט

גגות אסבסטבשל המודעות המוגברת שבסכנה הקיימת בשאיפת סיבי אסבסט ובעקבות תקנות לפירוק והטמנת אסבסט של המשרד לאיכות הסביבה, חלה עליה בשנים האחרונות לחשיבות פירוק אסבסט ממבנים המכילים סיבי אסבסט בכלל, ופירוק גגות וסככות אסבסט בפרט ובמיוחד לוחות אסבסט מתפוררים או שבורים.

אסבסט התגלה כחומר מסוכן לבריאות בעקבות מחקרים מעמיקים שנעשו בארה"ב לפני כ-15 שנה, החוקרים הגיעו למסקנה שחומרים המכילים סיבי אסבסט אינם ראויים לשימוש, ונחקקו תקנות המפרטות כיצד יש להסיר אסבסט.

סילוק אסבסטבישראל אומצו שיטות עבודה המוצלחות שהושמו ברחבי העולם וניתן דגש רב לנזקים להם גורם האסבסט. לוחות האסבסט, המותקנים על הגגות בישראל, ברובם יוצרו לפני עשרות שנים, סכנת ההתפוררות של לוחות אסבסט אלה ושחרור סיבי אסבסט לאוויר – היא אמיתית.

פינוי אסבסט היא עבודה ברמת סיכון גבוהה, ויש צורך בנקיטת אמצעים לצורך הגנה ומניעת פגיעה בריאותית לצורך כך נחקקו חוקים המגדירים כיצד, ועל ידי מי תבוצע עבודת פירוק אסבסט.
פינוי אסבסט
כאשר מבוצעת עבודה של פירוק גגות אסבסט, יש להקפיד על שמירת בריאותם של העובדים, העוסקים בפינוי גגות אסבסט, וזאת ע"י מיגון מתאים, ושימוש בכלים ייעודים, שאינם גורמים לסיבי אסבסט להשתחרר לאוויר בשעת העבודה.

טופ גג, מפעילה קבלנים, מפקחים, ומעבדות מורשות לפירוק ופינוי גגות אסבסט, בהתאם לתקנות המשרד לאיכות הסביבה. צוות העובדים מקפיד על לבוש מגן, תוחמים את אזור הפירוק ודואגים להרחקת הציבור מהאזור. האסבסט מוסר בזהירות, מכוסה בניילון עבה במיוחד, האסבסט מובל למטמנת פסולת מיוחדת שמורשה להטמין אסבסט.